335072_EU-Commission-building

คณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคือ “การก้าวหน้า” ในสหภาพยุโรปตามที่ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2014 และ 2015

คณะกรรมการกล่าวว่ายูโรโซน 18 ประเทศจะเติบโต 1.2% ในปีนี้และ 1.8% ในปีหน้า

ในทั้งสองกรณีร่างเป็น 0.1 คะแนนร้อยละที่สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ใน

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในขณะนี้คาดว่าจะเติบโต 2.5% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 2.2%

แต่คณะกรรมการที่เหลือการคาดการณ์การเติบโตของสหราชอาณาจักร 2015 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.4%

กว้าง 28 ประเทศกลุ่มเป้าหมายที่สหภาพยุโรปได้รับการปรับปรุงขึ้น 0.1 คะแนนร้อยละ 1.5% ในปี 2014 และ 2% ในปี 2015

ครั้งสุดท้ายที่คณะกรรมการออกการคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

“การฟื้นตัว จะยกระดับ” Olli Rehn, กรรมาธิการกิจการเศรษฐกิจและการเงินกล่าวว่า “ที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตตอนนี้อาจจะอยู่ข้างหลังเรา.”

แต่เขายังเตือนว่าการกู้คืนก็คือ “ยังคงเปราะบาง”

“เพื่อให้การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและการสร้างงานมากขึ้นเราต้องพึ่งอยู่กับความแน่นอนของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ” เขากล่าวเสริม

คาดการณ์ของคณะกรรมาธิการเน้นความแตกต่างกันระหว่างการแสดงของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป

ตอนนี้คาดว่าเนเธอร์แลนด์จะเติบโต 1% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ล่าสุดของเพียง 0.2%

แต่ก็ลดคาดการณ์สำหรับไซปรัสและสโลวีเนีย

การอัพเกรดของคณะกรรมการเป็นไปตามการปรับตัวสูงขึ้นที่คล้ายกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

BBC News