china-imports-foriegn-vehicles

สหรัฐขาดดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม ปัจจัยหลักคือ การส่งออกลดลงและซื้อรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ

ช่องว่างการค้าเพิ่มขึ้น 13% ถึง $ 39.1bn (£ 25bn) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน $ 34.5bn, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่า

การนำเข้ารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ, รถบรรทุกชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ $ 26.5bn มากที่ถูกจัดทำโดย บริษัท สหรัฐที่มีโรงงานในประเทศแคนาดาและเม็กซิโก

และในเดือนกรกฎาคมจะเห็นการส่งออกลดลง 0.6% จากระดับบันทึกของเดือนมิถุนายนในขณะที่ยอดขายของสินค้าทุนเช่นเครื่องบินและเครื่องยนต์ชะลอตัว

ที่มา BBC News