Japan-economy-001

ญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มข้อมูลการเติบโตของประเทศสำหรับไตรมาสเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนทำให้เห็นความหวังของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจขยายตัว 0.9% ในช่วงระยะเวลาเมื่อเทียบกับสามเดือนก่อนหน้า แปลว่าในการเจริญเติบโตทั้งปี 3.8%

ประมาณการเบื้องต้นของการเจริญเติบโตในไตรมาส-ต่อ-ไตรมาสเป็น 0.6%

ญี่ปุ่นมีมาตรการเชิงรุกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นที่สามที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังจากปีของการซบเซาทางเศรษฐกิจ

“การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นได้ผลักดันให้มองโลกในแง่ของการฟื้นคืนทางเศรษฐกิจซึ่งจะได้เห็น บริษัทต่างๆ เริ่มที่จะลงทุนมากขึ้น” มาร์ตินชัลส์ของ สถาบันวิจัยFujitsu บอกบีบีซี

“นั่นทำให้เห็นว่ามันได้ลงไปในตลาดแรงงานและเศรษฐกิจจริง. จึงมีผลจากการที่ขณะนี้เริ่มที่จะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลข” มาร์ตินชัลส์อธิบาย

BBC News