super rich
super rich super rich super rich super rich บริษัทยังคงเปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม ถึง 18.00 น เเละ 31 ธันวาคม ถึง 17.00 น เเละจะหยุดทำการในวันที่ 1 - 4 มกราคม 2515  super rich super rich super rich
Call Center : (662)-254-2000

gsr-slide-about-page-01

เกี่ยวกับเรา

บริษัทแกรนด์ซุปเปอร์ริช จำกัด เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 40 ปีด้วยความมุ่งมั่นในการบริการอย่างซื่อสัตย์ สะดวกรวดเร็ว กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในทุกระดับชั้นบุคคลากรของเราทุกคนได้รับการฝึกเป็นอย่างดี นอกจากนี้พนักงานของเรายังได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

Best Exchange Rates

By dealing in large volumes of currency and keeping operating costs low, we are able to provide you with the best, up-to-the-minute exchange rates. We do not charge any commission or fees and are totally transparent in our pricing. We offer first class personal service to all our customers. You’ll be assigned your own currency expert who will personally ensure your currency needs are met.

กฎข้อบังคับ

เนื่องจากบริษัทแกรนด์ซุปเปอร์ริชจำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับใบอณุญาตให้เป็นธุรกิจแลกเงินตราอย่างถูกต้องตามกฏหมายดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ จะแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศนั้น จำเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางหรือสำเนา ในการแลกเปลี่ยนด้วยทุกครั้ง

หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ทาง
โทรศัพท์ 02-254-2000

© 2012 Grand Super Rich. All Rights Reserved.